Omständighet

Bredd 49 cm

Höjd 56 cm

Vit lådlist