Tillflykt

Höjd 92 cm

Bred 75 cm

Ram: Vit lådlist